Адвокатски услуги

РАЗГЛЕДАЙТЕ ДЕТАЙЛНО НАШИТЕ АДВОКАТСКИ УСЛУГИ
Събиране на вземания

Събиране на вземания се налага при наличие на дълг, който не се погасява доброволно. Този дълг е възможно да бъде спорен или безспорен. Събирането му може да бъде извършено извънсъдебно и/или съдебно. 

Адвокатски услуги

Изпълнителните дела биват образувани въз основа на изпълнителен титул, който обикновено е изпълнителен лист. Снабдяването с такъв включва преминаване през съдебно производство.

Адвокатски услуги

Монополистите представляват предприятия, които имат изключително право да извършват определен вид стопанска дейност. Тези предприятия ежедневно образуват дела във връзка със събиране на своите вземания спрямо длъжници.

Защита на потребителите

При нарушаване правата на потребителите, те имат право да подават жалби, сигнали и предложения до съответните компетентни органи, които са длъжни да ги регистрират и образуват производство за разглеждането им.

Защита на личните данни

Правото на защита на личните данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност.

Интелектуална собственост

Правото на интелектуална собственост включва правила относно видовете закрила и съответните процедури във връзка с патенти, търговски марки, авторски права, защита на промишлен дизайн, географски означения и други.

Адвокатски услуги

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при  изпълнение на административна дейност.

Абонаментно правно обслужване

Абонаментното обслужване представлява текуща правна помощ, съгласно сключен договор. Услугата е подходяща за фирми, търговци, онлайн магазини, физически лица и лица, упражняващи свободни професии.

Счетоводно обслужване

Счетоводното обслужване е необходимо на всеки един бизнес. Изключително важно е не само от финансова гледна точка, но и по отношение на законосъобразното му развитие и спокойствие.

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00

Контактна форма

Екипът ни от специалисти може да предложи разрешаване на Вашия правен казус.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
    [Приемам]