Търговско право

Търговското право има за предмет на регулиране правното положение на особена категория професионалисти, отличаващи се по организация на своята стопанска дейност (търговското предприятие) – търговците и равнопоставените отношения между тях, както и равнопоставените отношения между тях и нетърговците, породени от извършваните от търговците спекулативни сделки.

Субекти на търговското право са физически или юридически лица, които по занятие извършват някоя от следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел да ги продаде; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

Търговци са търговските дружества и кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.

Търговско право

Екипът ни от специалисти може да предложи следните услуги за разрешаване на Вашия правен казус:

Регистрация на ЕООД/ООД, ЕТ, АД/ЕАД

Регистрация на неправителствени организации – Сдружения, Фондации

Регистрация на клон на чуждестранно юридическо лице

Регистрация на клон на фирма

Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на ЮЛ

Обявяване на ГФО в ТРРЮЛНЦ

Обявяване на Декларация за липса на дейност

Регистрация/Дерегистрация по ДДС

Продажба на фирма/прехвърляне на дялове

Залог на търговско предприятие

Вписване на залог на дружествени дялове

Преобразуване

Прекратяване на членство във фирма

Прехвърляне на търговско предприятие

Прекратяване и ликвидация

Несъстоятелност

Заличаване на ЕТ

Намаляване на капитала на фирма

Търговско представителство

Прокурист

 

Моля да имате предвид, че услугите, които предлагаме не са изчерпателно изоброени. Ако не намирате информация за Вашия правен казус, не се колебайте да ни потърсите в контактната форма на сайта или на посочения телефон.

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00

Контактна форма

Екипът ни от специалисти може да предложи разрешаване на Вашия правен казус.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
    [Приемам]