Трудово право

Трудовото право регулира обществените отношения, които възникват при предоставянето на работната сила и полагането на труд, както и други отношения, непосредствено свързани с тях. Субекти на трудовото право са работникът/служителят и работодателят. Трудовото правоотношение включва съвкупност от насрещни права и задължения на работника/служителя и работодателя. Работникът/служителят се задължава да предостави работната си сила на работодателя, за изпълнение на уговорената между тях трудова функция, а работодателят се задължава да осигури на работника/служителя безопасни и здравословни условия на труд и да му заплаща трудово възнаграждение.

Трудово право

Екипът ни от специалисти може да предложи следните услуги за разрешаване на Вашия правен казус:

Подготвяне на индивидуален трудов договор. Изменение на индивидуален трудов договор

Прекратяване на трудово правоотношение

Защита на работодателя

Защита на работника/служителя

Правна защита по трудови спорове

Защита срещу незаконно уволнение

Обезщетения по Кодекса на труда

Безработица. Обезщетения по Кодекса на социалното осигуряване

Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустровяване

Отговорност за нарушения на трудовото законодателство

 

Моля да имате предвид, че услугите, които предлагаме не са изчерпателно изоброени. Ако не намирате информация за Вашия правен казус, не се колебайте да ни потърсите в контактната форма на сайта или на посочения телефон.

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00

Контактна форма

Екипът ни от специалисти може да предложи разрешаване на Вашия правен казус.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
    [Приемам]