Вещно право

Вещното право е субективно гражданско право, което урежда собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията. Обектът на вещното право са вещите, а субект може да бъде държавата, общините, кооперациите и други юридически лица, както и гражданите.  Видове вещни права са право на собственост, право на ползване, сервитутни права (напр. право на преминаване), право на строеж, право на надстрояване и пристрояване.

Вещно право

Екипът ни от специалисти може да предложи следните услуги за разрешаване на Вашия правен казус в категория Вещно право:

Проучване на история на недвижим имот, проверка за вписани тежести и предоставяне на правно становище

Съдействие при снабдяване с документи за сделка

Предварителен договор за покупко-продажба, изготвяне на нотариални актове и представителство пред нотариус при изповядване на сделката

Покупка на имот на зелено

Договор за наем

Придобиване по давност

Съсобственост

Доброволна и съдебна делба

Защита на правото на собственост - ревандикационен и негаторен иск

Консултации при учредяване на вещни права - право на строеж срещу обезщетение, пристрояване и надстрояване, право на ползване, право на преминаване

Промяна на предназначение на недвижим имот

Издаване на удостоверения за търпимост на незаконен строеж

Етажна собственост – разрешаване на спорове и защита по ЗУЕС, становища и съдействие при общо събрание на етажната собственост

Отказ от право на собственост

Моля да имате предвид, че услугите, които предлагаме не са изчерпателно изоброени. Ако не намирате информация за Вашия правен казус, не се колебайте да ни потърсите в контактната форма на сайта или на посочения телефон.

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00

Контактна форма

Екипът ни от специалисти може да предложи разрешаване на Вашия правен казус.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
    [Приемам]