Административено право и административен процес

Административно право регулира обществените отношения в сферата на дейностите по държавно управление на органите и длъжностните лица в тяхното изпълнение на публични функции в държавата и териториалните структури. Административният процес урежда издаването, оспорването и изпълнението на административните актове, както и оспорването по съдебен ред на подзаконови нормативни актове, производството за обезщетение за вреди от незаконни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, както и за вреди от правораздавателната дейност на административните съдилища и Върховния административен съд, разглеждането на искания административен орган да извърши или да се въздържи от определено действие, споразумения и административни договори. Субекти на административното право са гражданите, организациите на гражданите и държавните органи.

Регулирането на правоотношенията между гражданскоправните субекти и органите на власт се осъществява, посредством издаването на индивидуални и общи административни актове. Административните актове подлежат на контрол за тяхната законосъобразност и целесъобразност. Предвидена е възможност за тяхното оспорване пред органа издал акта, пред висшестоящия административен орган или пред административните съдилища.

Административно право

Екипът ни от специалисти може да предложи следните услуги за разрешаване на Вашия правен казус:

Съдействие при комуникация с държавни и общински органи

Обжалване на административни актове, наказателни постановления и електронни фишове

Процесуално представителство по административни дела

Съдействие за снабдяване с лицензии, разрешителни и регистрации

Правно съдействие и представителство пред държавни и общински органи, КЗК, КЗП, КЗЛД и други институции

 

Моля да имате предвид, че услугите, които предлагаме не са изчерпателно изоброени. Ако не намирате информация за Вашия правен казус, не се колебайте да ни потърсите в контактната форма на сайта или на посочения телефон.

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00

Контактна форма

Екипът ни от специалисти може да предложи разрешаване на Вашия правен казус.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
    [Приемам]