Общи условия

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Law Company има ангажимент да защитава неприкосновеността на личните данни. Всички лични данни се събират и обработват в съответствие Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните).

Администратор на данни

Law Company събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Йоан Екзарх“ № 13, ет. 7, ап. 21,

E-mail: office@lawcompany.bg

Телефон: +359 89 917 5917

Лични данни, които събираме

Личните данни са всяка информация, отнасяща се до Вас, чрез която можем да Ви идентифицираме, като например Вашето име, идентификационен номер, телефон и e-mail.

Възможно е да събираме Ваши лични данни, когато използвате нашия уебсайт или когато се свързвате с нас.

По-специално възможно е да събираме следните категории информация:

–    Име, идентификационен номер, телефон и e-mail;

–    Информация относно посещение и използване на нашия уебсайт;

–  Водена кореспонденция чрез обаждания, електронни съобщения, писма и др.

Защо и с каква цел използваме Вашите лични данни и за какъв период от време ги съхраняваме

Вашите лични данни могат да бъдат използвани за контакт с Вас в случаите, в които сключеният с Вас договор предвижда това.

Ние ще обработваме личните Ви данни само при наличие на законово основание (сключени договори със Law Company, при поискване от държавен орган или орган на местното самоуправление и др.).

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме и възможността да постигнем тези цели с други средства.

Допълнително са съобразени сроковете, за които е необходимо да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения и да имаме възможност да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск.

Личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин след изтичане на законовия срок, в който можем да ги съхраняваме.

Сигурност и споделяне на Вашите лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, със стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Ние съблюдаваме стриктни процедури за сигурност при съхранение и разкриване на личните Ви данни, а също и за да ги предпазим от случайна загуба, унищожаване или увреждане.

Възможно е да разкрием Вашите данни на доверени трети страни за целта, описана в настоящите Правила за поверителност:

 • Държавни органи, правоохранителни служби, регулатори с цел спазване на законови изисквания;
 • Юридически съветници, съдилища и др., за да упражним законовите си права във връзка с договорните ни отношения с Вас.

Политика относно „Бисквитките“ („Cookies“)

Използваме „Cookies“, за да оптимизираме и актуализираме уебсайта си и по този начин да  предоставим една добра и съобразена с нуждите Ви онлайн услуга. Данните, които получаваме, чрез употребата на „Cookies“ в нашия сайт не разкриват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.

„Cookies“ представлява текстови файл, който се съхранява и/или извлича чрез Вашия браузър на вътрешната памет на устройството, което ползвате, за да сърфирате в Интернет (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон). Основната функция и цел на „Cookies“ е да улеснят и опростят взаимодействието между потребителя и уебсайтовете, които разглежда. Така например, с помощта на „Cookies“ могат да бъдат запомнени данни за регистрация, избор на език и други индивидуални филтри и настройки, които правят достъпването и търсенето Ви в уебсайтовете по-сигурно и бързо.

Блокирането, както и премахването на „Cookies“ е напълно възможно чрез промяна на Вашите настройки. Те се намират в някое от следните менюта: „Options“, „Tools“ или „Preferences“ на браузъра Ви. В зависимост от вида му, „Cookies“ могат да се деактивират по различен начин. Когато промените настройките на Вашия браузър или откажете използването на бисквитки на уебсайта, който сте заявили е много вероятно това да възпрепятства достигането до цялостната му визия и функционалност. Важно е да вземете тази информация под внимание, когато при посещение на уебсайта ни изискаме Вашето съгласие, за да използваме „Cookies“ чрез pop-up съобщение. За повече информация, можете да посетите уебсайта на Вашия браузър.

„Cookies“, които използваме на уебсайта

В зависимост от функцията и съдържанието на уебстраницата, за която са предназначени, използваме следните основни видове „Cookies“:

 • Задължителни „Cookies“, които гарантират правилно функциониране на нашия уебсайт и Ви позволяват цялостното му разглеждане и използване на всички функции. Обикновено се инсталират автоматично при посещение на уебсайта, като във всеки един момент имате възможност да ги блокирате. При блокирането им е възможно някои функционалности от нашия уебсайт да не бъдат достъпни.
 • „Cookies“ за функционалност, с помощта на които запомняме Вашите настройки и търсения и по този начин, при повторно влизане, успяваме да предложим по-оптимално и бързо отговаряне на запитването Ви.
 • „Cookies“ за аналитичност и ефективност, които ни дават информация за броя на потребителите ни и тяхното поведение в момента на търсене. По този начин ние разбираме кои уебстраници са предпочитани от Вас и с какво да подобрим съдържанието на уебсайта ни.
 • Маркетингови „Cookies“, зададени чрез нашия уебсайт от трети страни – партньори. Law Company няма достъп и контрол над „Cookies“, които са използвани и предоставени от трети страни. Запознаването с политиките и практиките на тези трети страни е силно препоръчително. Имате възможност  да оттеглите Вашето съгласие по отношение използването им по всяко време.
 • Валидността на бисквитките, които уебсайтът на Law Company използва, не надхвърля 2 години.

„Cookies“ и други проследяващи устройства и технологии

Нашият уебсайт използва съдържание и услуги от други доставчици. Част от тях са картите доставяни от Google Maps, Google Analytics, Facebook Pixel, инструменти за ремаркетинг и ретаргетинг и други. Услугите на тези доставчици (оттук нататък наричани „трети страни“) използват данни за IP адреса на потребителя.

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифицирани посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме типа потребители на Уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме своите услуги.

Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, можете да изтеглите и инсталирате приставката за Вашия уеб браузър.

Допълнително сме внедрили Display Advertising и по-конкретно следните функционалности на Google Analytics, базирани на Display Advertising:

 • Google Analytics Demographics и Interest Reporting, предоставящи данни от провеждани реклами, базирана на интереси на Google или данни от други аудитории (напр. възраст, пол и интереси) посредством Google Analytics. Ние използваме тези данни, за да персонализираме Вашето потребление и да подобрим обслужването на потребителите.

Ние не извършваме сливане на лични данни с не лична информация, събрани на по-ранен етап от функционалностите на Display Advertising и базиращи се на „бисквитката“ DoubleClick, освен ако нямаме уведомление, както и предварителното Ви утвърдително (т.е. opt-in) съгласие за това сливане.

Вие можете да се откажете от Google Analytics за Display Advertising чрез Ads Settings, както и да персонализирате рекламите на Google Display Network.

Интегрирани са и следните функции на Google Analytics:

 • Remarketing с Google Analytics за онлайн реклама. Третите страни доставчици, включително Google, могат да показват наши реклами на сайтове в Интернет. Law Company и третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първите страни (като бисквитката на Google Analytics ) и бисквитки на третите страни (като бисквитките DoubleClick) заедно, за да информират, оптимизират и показват реклами въз основа на предишни посещения на потребителя в нашия сайт.
 • Google Display Network Impression Reporting или интегриране на DoubleClick Campaign Manager. Law Company и третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първите страни (като например бисквитките на Google Analytics) и бисквитки на третите страни (като бисквитката DoubleClick) заедно, за да докладват как нашите рекламни импресии, други употреби на рекламни услуги и взаимодействие с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещения на Уебсайта.

Съгласявайки се да използвате Услугата, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта, включително Display Advertising и декларирате, че ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

В случай, че не желаете данните Ви да бъдат обработвани от Google Analytics, можете да се откажете или да контролирате каква информация да се изпраща на Google на този адрес: https://policies.google.com/privacy/partners. Чрез инсталиране на предлагания от Google “Opt-out Browser Add-on” имате възможност изцяло да откажете обработването на данни от Google Analytics. Тези действия няма да ограничат достъпа Ви до уебсайта на Law Company.

Употреба на Google Maps

Law Company използва Google Maps (API). Това е услуга, предоставена от Google LLC, която предоставя интерактивни карти с цел визуалното изобразяване на географска информация и се използва за показване на нашите локации и за улесняване достигането Ви до нас.

Когато посещавате подстраниците ни с интегрирана услуга от Google Maps, информация за Вашето използване на сайта (като IP адрес) се изпраща до сървърите на Google в САЩ и се съхранява там. Това се случва без значение дали сте влезли във Вашия Google профил и дали имате такъв. Ако сте влезли във Вашия Google профил, информацията директно се приписва на него. Ако не желаете тази информация да се приписва на Google профила Ви, трябва да излезете от него преди да активирате бутона. Google съхранява данните (дори и за потребители, които не са в профила си) като потребителски профили и ги анализира така. Всяка такава оценка се случва в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, основано на легитимния интерес на Google да предоставя персонализирани реклами, пазарни проучвания и/или базиран на потребителските нужди дизайн на уебсайта си. Имате правото да възразите срещу създаването на такива потребителски профили. За да упражните това право, трябва да се обърнете към Google.

Google LLC, със своята централа в САЩ, е сертифициран по рамката на Европейския Съюз и САЩ за защита на лични данни „Щит за неприкосновеност“, която гарантира съблюдаването на нива за защита на лични данни, изисквани от Европейския Съюз.

Ако не сте съгласни с предоставянето на Вашите данни на Google, в бъдеще, заедно с употребата на Google Maps, може изцяло да деактивирате уеб услугата Google Maps като изключите апликацията JavaScript във Вашия браузър. Google Maps и представените карти на този уеб сайт няма да могат да се използват повече след деактивацията.

Подробна информация относно защитата на лични данни заедно с употребата на  Google Maps може да се намерят на сайта на Google („Декларация за поверителност на Google“): www.google.de/intl/en/policies/privacy

Употреба на DoubleClick

Този уеб сайт използва маркетинговия инструмент DoubleClick на Google, предоставена от Google LLC.

DoubleClick използва бисквитки, за да създава подходящи реклами за потребителя, да подобрява докладите за представянето им по време на кампании. Чрез маркетинговия инструмент имаме възможност да ограничим и/или елиминираме непрекъснато повтаряне на рекламно съдържание на един и същ потребител, избирайки интензитета на показване на реклами, чрез спазване на допустимите норми.

Google използва идентификационен номер за бисквитката, за да следи кои реклами са се появили в чий браузър и така да не позволява непрекъснатото показване на една и съща реклама. Обработката се основава на нашия интерес към оптимален маркетинг на нашия сайт, съобразно с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните.

DoubleClick също може да използва идентификационния номер на бисквитката, за да следи т. н. конверсии, които пък се свързват със заявките за реклами. Това се случва, когато потребителят види реклама от DoubleClick ad и използва същия браузър, за да посети сайта на рекламодателя и да закупи или извърши интеракция като обаждане, запитване, поръчка или друго действие на уебсайта. Интегрирането на DoubleClick казва на Google, че Вие сте посетили определена част от нашия сайт или сте кликнали на някоя от нашите реклами. Ако имате регистрация за услугите на Google, той следва да припише посещението на Вашия профил. Дори и да нямате регистрация в Google или не сте влезли в профила си, доставчикът може да разбере Вашия IP адрес и да го запази.

Според Google, Бисквитките на DoubleClick не съдържат никаква лична информация.

Ако желаете да се откажете от тази проследяваща услуга, може да деактивирате бисквитките за следене на конверсии като промените настройките на браузъра си и блокирате всички бисквитки с домейн www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads. Тази настройка ще се деактивира, ако изтриете всички бисквитки в браузъра си. Ако откажете да приемете бисквитки, функционалността на нашия сайт може да бъде ограничена за Вас.

Моля, посетете страницата по-долу за повече информация относно DoubleClick и мерките за защита на лични данни на Google: www.google.de/policies/privacy.

Употреба на Google reCaptcha

Law Company си запазва правото да използва функцията reCaptcha, предоставена от Google LLC, която позволява установяването дали информацията се въвежда от истински човек или по неправилен начин чрез автоматично или механизирано въвеждане. Тази услуга изпраща IP адрес до Google, както и всяка друга допълнителна информация, необходима на Google за функционирането на услугата reCaptcha, съгласно Общия регламент относно защитата на данните, с основа нашия легитимен интерес при определянето на индивидуалното намерение в интернет активността и избягването на злоупотреба и спам.

Моля посетете страницата по-долу за повече информация относно reCaptcha и мерките за защита на лични данни на Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Употреба на инструменти за ретаргетинг

Ние използваме т. н. технология за ретаргетинг, за да категоризираме различните потребители посредством потребителски групи и да им предложим персонализирани рекламни съобщения за нашите продукти или услуги на други уеб страници или апликации. За тази цел използваме следните доставчици на услуги: Facebook Custom Audience, Facebook Pixel, Google AdWords User Lists, Google Dynamic Remarketing.

Facebook Customer Audience и Facebook Pixel

Facebook Custom Audience и Facebook Pixel са продукти на Facebook Ireland Ltd. Нашата уеб страница използва Facebook Pixel от Facebook, който създава директна връзка със сървърите на дружеството. Facebook приписва тази информация на личния Ви Facebook профил, ако имате такъв профил и сте влезли в него. Ако не сте потребител на Facebook или не сте в профила си, когато посещавате страницата ни, Вашето посещение няма да се отнесе към Вашия потребителски профил във Facebook.

Ако посещавате и други страници, които използват Facebook Custom Audience и/или Facebook Pixel, тази информация също се свързва с личния Ви профил. Ние обаче не можем да видим кои други страници посещавате.

За повече информация относно защитата на Вашата поверителност във Facebook, моля, посетете информацията за поверителност на Facebook на www.facebook.com/about/privacy.

Google Ads User Lists и Google Dynamic Remarketing

Google Ads User Lists и Google Dynamic Remarketing са продукти на Google Ireland Ltd, които ни помагат да планираме ключовите думи за нашия уебсайт и да намираме най-ефективните от тях за рекламите си. Технологиите използват така наречения пиксел, който се записва на Вашето крайно устройство под формата на бисквитка и се свързва с уникалния Ви идентификационен номер в базата данни на Google. Ако посещавате и други страници, които използват Google Ads User Lists и/или Google Dynamic Remarketing, тази информация също се свързва с уникалния Ви идентификационен номер, но ние не можем да видим кои други страници посещавате.

Може да се откажете от употребата на един или повече инструменти за ретаргетинг на нашата страница по всяко време. Ако достъпвате нашата страница от различни крайни устройства, трябва да се откажете от употребата на инструменти за ретаргетинг на всяко едно устройство, тъй като не можем да свържем множество устройства с индивидуални посетители. Чрез отказа си ще спрете интеграцията на описаните пиксели и ще предотвратите обмена на данни с Facebook и Google.

Може да деактивирате персонализираното рекламиране директно през рекламните мрежи. За повече информация, моля посетете директно страниците на  Google и Facebook.

Вашите права за защита на данните

При определени обстоятелства Вие имате право по закон да:

 • Поискате информация за това дали притежаваме Ваши лични данни и ако това е така, какви са тези данни и защо ги притежаваме/използваме.
 • Поискате достъп до Вашите лични данни (познато по принцип като „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от нас Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин.
 • Поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас.
 • Поискате изтриване на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основателна причина за това да продължим да ги обработваме. Имате също така правото да поискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им.
 • Възразите срещу автоматичното вземане на решения, включително профилиране, тоест да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране.
 • Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността ѝ или причината за обработването ѝ.
 • Поискате прехвърляне на личните Ви данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (познато по принцип като право на „преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат.
 • Оттегляне на съгласие. Когато сте дали съгласие за събиране, обработване и прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще престанем да обработваме Вашата информация за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили.

Ако желаете да упражните някое от тези права, може да изпратите имейл на office@lawcompany.bg или да се свържете с нас по поща/чрез куриер на адрес: гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Йоан Екзарх“ № 13, ет. 7, ап. 21.

Не е нужно да заплащате такса за достъп до Вашите лични данни (или за да упражните някое от останалите права).

Можем да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация (или някое от останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават.

Действие и обхват на политиката

Тази политика на поверителност е валидна само по отношение на използваните услуги, намиращи се на сайта lawcompany.bg и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни или за други уеб страници или онлайн услуги, свързани с Law Company.

Използвайки нашия уебсайт, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Промени в политиката ни по отношение на личните данни

Настоящата „Политика за поверителност“ е актуализирана последно на 13 март 2023 г. и може да бъде променяна периодично, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на нашия уебсайт. Препоръчваме Ви редовно да я преглеждате, за да сте информирани за промените в начина, по който използваме лични данни на уебсайта ни. Law Company не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайта ни не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политика.

При необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на office@lawcompany.bg.

 

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00
Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
[Приемам]