Обезщетения от държавата и общините

Държавата и общините отговарят за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност както и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове.

Исковете за обезщетения за вреди се разглеждат по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) или на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). По този ред се разглеждат и исковете за обезщетения за вреди, причинени от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, като за имуществената отговорност и за допустимостта на иска се прилагат стандартите на извъндоговорната отговорност на държавата за нарушение на правото на Европейския съюз.

Обезщетения от държавата и общините

Екипът ни от специалисти може да предложи следните услуги за обезщетения от държавата и общините:

Проучване и предоставяне на становище относно образуване на дело по ЗОДОВ

Подготвяне на искова молба

Процесуално представителство на дело по ЗОДОВ

 

Моля да имате предвид, че услугите, които предлагаме не са изчерпателно изоброени. Ако не намирате информация за Вашия правен казус, не се колебайте да ни потърсите в контактната форма на сайта или на посочения телефон.

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00

Контактна форма

Екипът ни от специалисти може да предложи разрешаване на Вашия правен казус.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
    [Приемам]