Защита на личните данни

На 27.04.2016 г. е приет Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, във връзка със защитата на физическите лица за обработването на лични данни и свободното им движение. В България този регламент се прилага ефективно от 25.05.2018 г., заедно със Закона за защита на личните данни. Обработването на лични данни следва да е предназначено да служи на човечеството. Правото на защита на лични данни не е абсолютно право, а трябва да бъде разглеждано във връзка с функцията му в обществото и да бъде в равновесие с другите основни права съгласно принципа на пропорционалност. Съгласно § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД лични данни e понятието по чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (субект на данни).

Всички дружества, които обработват и съхраняват личните данни на клиенти или служители, които са европейски граждани, са задължени да спазват Регламента.

Защита на личните данни

Екипът ни може да изготви цялата документация съобразно изискванията на нормативната уредба с оглед защита на личните данни (GDPR) за Вашия бизнес, както и да предложи съдействие относно разрешаване на Вашия индивидуален казус, включително да подготви:

Политика за защита на личните данни (GDPR)

Политика за поверителност

Видове, цели, принципи, срок, предаване, прехвърляне и права на личните данни, които биват събирани

Общи условия

Преглеждане и изменения в договори, декларации, формуляри, процедури, общи условия, политика за сигурност и поверителност

Регистър на дейностите по обработване на лични данни

 

Моля да имате предвид, че услугите, които предлагаме не са изчерпателно изоброени. Ако не намирате информация за Вашия правен казус, не се колебайте да ни потърсите в контактната форма на сайта или на посочения телефон.

Търсите решение на Вашия правен казус?

office@lawcompany.bg  9:00 – 18:00

Контактна форма

Екипът ни от специалисти може да предложи разрешаване на Вашия правен казус.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри предлаганите услуги. [Научи повече] View more
    [Приемам]